Opublikowane na RCL projekty rozporządzeń ministra zakładają zmiany we wcześniejszych rozporządzeniach, określających zasady pracy zespołów ds. przygotowania zadań na egzaminy radcowski, notarialny i adwokacki. Obejmują także zmiany w rozporządzeniach dotyczących prac zespołu ds. przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz aplikację notarialną.

Celem proponowanych zmian ma być dostosowanie obowiązujących przepisów do obecnych realiów rynkowych, związanych z dostępem do takich systemów.

Po wejściu ich w życie członkowie zespołów, podczas swoich posiedzeń, mieliby możliwość korzystania ze sprzętu z dostępem do SIP w wersji online. Komputery miałyby służyć jedynie jako urządzenia do przekazu i odbioru informacji. Natomiast sprzęt komputerowy przeznaczony do przygotowania zadań i opisów istotnych zagadnień, po odpowiednim przygotowaniu informatycznym, służyłby jedynie do pisania zadań; nie byłby wykorzystywany do przekazu lub odbioru informacji, a także posiadałby zablokowane interfejsy sieciowe i objęte autoryzacją porty USB.

Konieczność wprowadzenia takich zmian minister tłumaczy ciążącym na nim zobowiązaniem zapewnienia obsługi biurowej zespołów, a co za tym idzie – zapewnienia urządzeń, które pozwolą na realizowanie przydzielonych ich zadań.

Etap legislacyjny: skierowano do opiniowania