Trzeba zmienić model kształcenia prawników. Powinny się tym zająć środowiska naukowe i korporacje, które prowadzą aplikacje – to jeden z wniosków ogłoszonego wczoraj raportu o funkcjonowaniu prawników przedsiębiorstw.

Przygotowały go Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) i kancelaria PwC Legal. Nosi tytuł „Prawnicy przedsiębiorstw – dziś i jutro. Stan aktualny i perspektywy rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce".

W badaniu wzięło udział ponad 160 dyrektorów działów prawnych w przedsiębiorstwach oraz prezesów zarządów.

Radzą sobie sami

Jak wyglądają dziś działy prawne w firmach?

Ponad 60 proc. liczy do pięciu osób, w ponad 24 proc. zatrudnionych jest sześć do 20 osób, blisko 11 proc. ma w dziale jedną osobę. Czym się zajmują?

Najczęściej (88 proc.) przygotowują i opiniują umowy. Obsługa prawna zarządu to 58 proc. spraw, postępowania sądowe (45 proc.), a prawo pracy (39 proc). Najmniej zajmuje się podatkami – 4 proc.

Z badania wynika, że działy prawne często szukają wsparcia w kancelariach prawnych.

– Większość działów prawnych firm współpracuje z kancelariami prawnymi, które cenią za specjalistyczną wiedzę i wysoką efektywność pracy – mówiła Ewa Szurmińska-Jaworska, partner zarządzający kancelarią PwC Legal.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Dokładnie aż 59,5 proc. działów prawnych w firmach regularnie współpracuje z kancelariami prawnymi. Najczęściej w działaniach związanych z postępowaniami sądowymi (70 proc.), fuzjami i przejęciami (45 proc.), podatkami (40 proc.) i prawem pracy (34 proc.).

Cena nie gra roli

Jak się rozliczają? Najczęściej (47 proc.) wypłacane są pieniądze za konkretny projekt. W dalszej kolejności obowiązują stawki godzinowe i ryczałt. Przy wyborze kancelarii podstawowe znaczenie ma jej specjalizacja i reputacja. Cena znajduje się dopiero na trzecim miejscu. Na ostatnim miejscu wśród kryteriów plasuje się pozycja kancelarii w rankingach.

Wśród pytań zadanych respondentom pojawiło się też to o wysokość budżetu. W 45 proc. badanych firm wynosi on mniej niż 400 tys. zł rocznie. Kolejnych 20 proc. firm dysponuje kwotą od 401 do 800 tys., a powyżej 2 mln zł przeznacza się na zewnętrzną obsługę prawną 11 proc. przedsiębiorstw. Polskie przedsiębiorstwa dysponują zasadniczo mniejszymi kwotami niż międzynarodowe.

Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, podkreślał, że zmienia się jakość funkcjonowania prawników w firmie.

– Szef departamentu prawnego przedsiębiorstwa z prawnika-eksperta stał się doradcą biznesowym dla zarządów i strategicznych działów organizacji biznesowych – zauważył.

Sposób na karierę

Jak oceniana jest na rynku praca na stanowisku prawnika w dziale prawnym przedsiębiorstwa? 65 proc. badanych odpowiedziało, że jest atutem w przejściu do innego przedsiębiorstwa, 32 proc., że jest atutem w awansie w ramach przedsiębiorstwa, a 7 proc., że jest atutem w przejściu do kancelarii prawnej.

Prawnicy przedsiębiorstw stawiają też na nowe technologie. Ich zdaniem ważną rolę odgrywają przede wszystkim technologie elektronicznego obiegu dokumentów, internet oraz digitalizacja zarządzania wiedzą. Takie odpowiedzi wskazało odpowiednio 82 proc., 79 proc. oraz 56 proc. ankietowanych. Tylko 22 proc. podkreśliło znaczenie aplikacji mobilnych.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, a.lukaszewicz@rp.pl