Przyszły rok nie tylko u radców prawnych zaowocuje zmianami w kształceniu nowej generacji profesjonalnych pełnomocników.

– Musimy po pierwsze przygotować aplikantów, żeby efektywnie zdali egzamin zawodowy. Po drugie aplikacja ma przygotować młodą osobę do tego, żeby po wpisaniu na listę adwokatów wiedziała, jak prowadzić własną działalność zawodową: jak otworzyć kancelarię, pozyskiwać klientów czy wyceniać swoją pracę, by utrzymać się na rynku – wskazuje adwokat Marcin Derlacz przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej działającej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Czytaj więcej

Będzie reforma aplikacji radcowskiej: koniec z wykładami, więcej ćwiczeń i zajęć indywidualnych

Większa pomoc przed egzaminem

Aby podnieść jakość aplikacji i dowiedzieć się, co dziś o sposobie kształcenia myślą przyszłe pokolenia adwokatów, nowe władze centralne palestry zdecydowały się przeprowadzić wśród nich ogólnopolską ankietę. Jej wyniki wraz z rekomendacjami dla Naczelnej Rady Adwokackiej zostały zaprezentowane na konferencji kierowników szkolenia aplikantów adwokackich, która odbyła się w zeszły weekend.

– Nigdy nie osiągniemy stuprocentowego zadowolenia z jakości kształcenia. Z wypełnionych ankiet musimy natomiast wyciągać wnioski. I nasze propozycje są odpowiedzią na nie. Otrzymaliśmy między innymi jasny sygnał, że aplikanci oczekują od samorządu zorganizowania większej ilości powtórek przed egzaminem adwokackim. Dlatego, choć wiele izb przeprowadza już repetytoria, zdecydowaliśmy się jeszcze bardziej wzmocnić ten obszar o organizację ogólnopolskich zajęć tego typu – już z poziomu Naczelnej Rady Adwokackiej. Będzie to dodatkowe narzędzie dla aplikantów, które pozwoli im jeszcze lepiej przygotować się do najważniejszego egzaminu w życiu – mówi mec. Derlacz.

Aplikanci mają też być nieustająco szkoleni w umiejętnościach miękkich w formie warsztatów przeprowadzanych w izbach i ogólnopolskich zdalnych szkoleń przygotowywanych przez Naczelną Radę Adwokacką.

– Negocjacje z klientem, zarządzanie kancelarią, wycena stawek, te i wiele innych tematów nie może być omawianych raz w trakcie aplikacji. Rynek usług i nasze otoczenie prawne zmieniają się na tyle szybko, że takie szkolenia muszą być powtarzane. Aplikant musi zostać wyposażony w cały wachlarz umiejętności związanych z czystą działalnością biznesową – podkreśla przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej.

Pomysłowi przyklaskują adwokaci z kilkuletnim stażem w palestrze.

– Kiedy odbywałem aplikację, nie było żadnych zajęć z przedsiębiorczości czy zasad prowadzenia kancelarii. Teraz mi się wydaje, że byłyby bardzo przydatne. Jest cała masa istotnych zagadnień, począwszy od biznes planu przez obowiązki fiskalne, zasady archiwizacji, kwestie lokalowe, zatrudnienie i wiele innych. Bardzo dobrze, że mają być wprowadzone do programu szkolenia – komentuje adwokat Maciej Górski, który zdał egzamin zawodowy w 2015 r.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Centralne władze palestry zamierzają również przeprowadzać próbny egzamin zawodowy. Ma on trwać tyle samo czasu co państwowy, czyli cztery dni, i składać się z dokładnie tych samych modułów.

– Egzamin ten ma być pewnego rodzaju poligonem doświadczalnym dla aplikantów. Dzięki niemu każdy będzie mógł się przekonać, jak wygląda egzamin zawodowy. Siłą rzeczy wzięcie w nim udziału będzie więc dobrowolne. Ocena niedostateczna nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji – informuje mec. Derlacz.

I dodaje, że pierwszy taki egzamin zostanie przeprowadzony już w 2022 r. Zmieni się także formuła kolokwiów rocznych – mają być przeprowadzane w formie jak najbardziej zbliżonej do egzaminu adwokackiego.

Co jeszcze? Będą organizowane ogólnopolskie zajęcia przygotowujące do kolokwiów rocznych, a także inne wykłady specjalistyczne przeprowadzane online i dostępne dla wszystkich aplikantów w kraju. Również szkolący na aplikacji będą mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, aby móc m.in. jeszcze bardziej efektywnie przekazywać wiedzę, w tym za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

Jak u radców?

Wiele z wymienionych propozycji (choćby próbny egzamin zawodowy, ogólnopolskie repetytoria i wykłady specjalistyczne, wzmacnianie kompetencji wykładowców, kolokwia w formie dostosowanej do egzaminu zawodowego) znalazło się w zmianach przyjętych niedawno przez władze radców prawnych. Co na to ich szef?

– Cieszę się, że zainspirowaliśmy adwokaturę do podobnych zmian w formule aplikacji. Głęboko wierzymy, że kierunek wdrażanej przez nas reformy jest właściwy i przyniesie znakomite rezultaty zarówno w samorządzie radcowskim, jak i adwokackim. Lepiej wykształceni radcy prawni i adwokaci to tylko i wyłącznie korzyść dla samorządu, klientów i państwa – wskazuje Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Adwokaci twierdzą jednak, że nie inspirują się siostrzanym samorządem.

– Aktualny ramowy program szkolenia i założenia do niego metodyki szkolenia, jak metoda warsztatowa, metoda kazusowa, case study, obowiązują od trzech lat. Dokumenty te podlegają stałej analizie i badaniom. Nie chcemy dokonywać zmian bez konsultacji, rozmów z aplikantami adwokackimi, co również robimy. Zaproponowane zmiany i rekomendacje nie mają wobec tego związku z rozwiązaniami zaproponowanymi przez samorząd radców prawnych, lecz są wynikiem naszych własnych badań i analiz – akcentuje mec. Derlacz.

Przygotowane przez konferencję kierowników szkolenia rekomendacje zmian w aplikacji zostaną poddane pod głosowanie najpóźniej na listopadowym posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej.

Czytaj więcej

Radcowie prawni zmieniają model aplikacji