Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach. Dotąd powołanych zostało 68 komisji egzaminacyjnych (26 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 32 komisje ds. aplikacji radcowskiej, 7 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 3 komisje ds. aplikacji komorniczej).

Czytaj także: Egzamin na aplikacje 2020: wstępne wyniki i zestawy pytań testowych

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną na wniosek kandydata - osoby niepełnosprawnej - możliwe jest:

- wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut;

- udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów wstępnych upłynął 11 sierpnia 2021 r.

Do 16 sierpnia 2021 r. wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów złożyło ok. 6 460 kandydatów, w tym:

- na aplikację adwokacką ok. 2 440 osób;

- na aplikację radcowską ok. 3 070 osób;

- na aplikację notarialną ok. 770 osób;

- na aplikację komorniczą ok. 180 osób.

W ubiegłym roku zgłoszenie do egzaminów złożyło 6190 kandydatów. W tym na aplikację adwokacką 2330 osób, na radcowską 3030 osób, na notarialną 650 osób, a na komorniczą 180 osób. Do egzaminu przystąpiło 6 391 osób. W tym na aplikację adwokacką – 2 371 osób; radcowską – 3 168 osób; notarialną – 665 osób i komorniczą – 187 osób.