Najlepiej wypadli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 85,5 proc. kandydatów. Drugie w kolejności wyniki uzyskali absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,6%), a następnie absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (72,8%) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (72,5%).

Przypomnijmy, że egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą organizuje Minister Sprawiedliwości. Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i jednakowy zakres egzaminów. W ubiegłym roku przystąpiło do nich 6937 absolwentów 44 uczelni – 18 publicznych, 22 niepublicznych i 4 zagranicznych. Egzaminy zdały 3544 osoby, czyli 51,1 proc. kandydatów.

Zdawalność absolwentów 2018

Zdawalność absolwentów 2018 (uczelnie z liczbą absolwentów od 105 do 376 osób)

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 85,5 proc.

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 74,6 proc.

3. Uniwersytet Gdański 72,8 proc.

4. Uniwersytet Łódzki 72,5 proc.

5. Uniwersytet Śląski w Katowicach 70,1 proc.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

6. Uniwersytet Warszawski 67,0 proc.

7. Uniwersytet Szczeciński 64,3 proc.

8. Uniwersytet Wrocławski 62,1 proc.

9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 61,4 proc.

10. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 60,3 proc.

Zdawalność absolwentów 2018 (uczelnie z liczbą absolwentów od 13 do 98 osób)

1. Uniwersytet w Białymstoku 54,6 proc.

2. WSEPiNMim. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 53,8 proc.

3. Uniwersytet Opolski 52,0 proc.

4. Uniwersytet Rzeszowski 48,9 proc.

5. SWPS w Warszawie 44,1 proc.

6. KUL w Stalowej Woli 41,2 proc.

7. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 40,7 proc.

8. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 37,7 proc.

9. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie 35,7 proc.

10. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 33,7 proc.

Wśród ciekawostek resort sprawiedliwości zauważył, że 133 osoby wskazały, że przystępują do egzaminu po raz 5 lub więcej (w tym 3 osoby po raz 10 i 1 osoba po raz 11). Zdawalność w tej grupie wyniosła 25,6 proc.

Co więcej, w 2018 roku do egzaminu przystąpiło 61 osób, które ukończyły studia w roku 2000 lub wcześniej. W grupie tej zdało 29 osób, czyli 47,5%. Spośród tych 61 osób 23 przystąpiły do egzaminu po raz pierwszy. Wynik pozytywny dla tej grupy to 65,2% (15 osób). Osoby te w większości zdawały egzamin wstępny na aplikację radcowską –19 osób, 2 osoby zdawały egzamin wstępny na aplikację adwokacką i 2 osoby na aplikację notarialną.

W prezentacji przedstawiono profil statystycznego aplikanta: ukończył studia stacjonarne (68,1 proc.) na Uniwersytecie Warszawskim (11,9 proc.) w 2018r . (52,8 proc.) z oceną „dobry plus" na dyplomie (35,7 proc.) zdał w Warszawie(30,8 proc.) na aplikację radcowską (53,8 proc.), jest kobietą (62,5 proc.).

Czytaj także: Uczelnie najlepiej przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2017