Egzaminy zostaną przeprowadzone w szczególnym reżimie sanitarnym, określonym przez wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jak podaje resort sprawiedliwości, wnioski o dopuszczenie do egzaminów złożyło: 88 osób – do egzaminu komorniczego, do egzaminu adwokackiego - 1788 osób, a do egzaminu radcowskiego – 2550 zdających.

Egzamin komorniczy trwa trzy dni, podczas których zdający rozwiązują zadania dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników, zadanie polegające na przygotowaniu projektu czynności oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Egzaminy adwokacki i radcowski trwają cztery dni, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających dany egzamin – przygotowały zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00.

W trakcie egzaminu komorniczego w pierwszym i drugim dniu czas na rozwiązanie zadań wynosi sześć godzin, a w trzecim dniu - osiem godzin. Czas na rozwiązanie zadań podczas egzaminów adwokackiego i radcowskiego z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego wynosi po sześć godzin, a w przypadku zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki - łącznie osiem godzin.

W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Jak podkreśla MS, niemal 99% zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na tę formę rozwiązywania zadań, będą korzystali z własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ