Firmy chcą być zrównoważone

W ostatnich latach coraz więcej mówimy o zrównoważonym rozwoju. Jest to efekt wielu czynników. Na pewno wpływają na to regulacje unijne, zobowiązujące firmy do wprowadzania pewnych rozwiązań i transparentnego raportowania.

Publikacja: 23.02.2024 02:30

Firmy chcą być zrównoważone

Foto: marcinmizerski.com

Materiał partnera

Klienci i pracownicy, szczególnie z młodego pokolenia, ale nie tylko, oczekują od firm odpowiedzialnych zachowań. Również same firmy są świadome, że chcąc działać długofalowo i dostarczać długoterminowo stałą wartość dla wszystkich grup interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów i akcjonariuszy, w swoich decyzjach powinny uwzględniać czynniki ESG. Wiedzą, że po prostu muszą dbać o otoczenie, w którym działają, zarówno w aspekcie środowiskowym, społecznym, jak też ładu korporacyjnego. Jednocześnie firmy swoimi decyzjami i działaniem mogą wywierać pozytywny wpływ na wszystkie grupy odbiorców.

Grupa Generali w pełni uwzględnia zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym budowaniu bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa. U podstaw strategii Grupy Generali leży zaangażowanie w sprawy klientów w ramach programu Lifetime Partner. W Generali wszystko, co robimy, opiera się na przekonaniu, że prawdziwy dobrobyt gospodarczy można osiągnąć tylko wtedy, gdy buduje się go na sprawiedliwych społecznie i ekologicznych podstawach.

W Generali Polska na lokalnym rynku również chcemy być odpowiedzialnym ubezpieczycielem, odpowiedzialnym inwestorem, odpowiedzialnym pracodawcą oraz odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym.

Jako ubezpieczyciel już na etapie projektowania produktów tworzymy je tak, aby klient otrzymał pełną ochronę i realną pomoc, gdy będzie jej potrzebował. Wspieramy klientów, którzy chcą przejść na odnawialną energię, obejmując w ramach ubezpieczenia domu także panele fotowoltaiczne na dachu. Mamy też w ofercie osobne ubezpieczenie OZE. Jesteśmy jednym z liderów w ubezpieczeniach rolnych. Promujemy również zdrowy styl życia poprzez umożliwienie naszym klientom udziału w Programie Vitality. Usprawniliśmy proces likwidacji szkód, dając naszym klientom do dyspozycji narzędzia online (samodzielna likwidacja szkody przez stronę www) oraz aplikacje, np. do oględzin czy likwidacji szkód, aby mogli szybko uzyskać odszkodowanie i naprawić uszkodzone mienie.

Dbamy o naszych pracowników. Poza standardowymi benefitami są przygotowane dodatkowe działania mające wspierać szeroko pojęty dobrostan pracowników. Kontynuujemy uruchomiony w pandemii program wsparcia terapeutycznego. Wdrożony został program #DBAM O SIEBIE, którego celem jest przeciwdziałanie chronicznemu zmęczeniu oraz wypaleniu zawodowemu. W biurze zorganizowana została dla pracowników bezpłatna siłownia, dojeżdżający rowerem mają do dyspozycji profesjonalną rowerownię z szatniami. Jako „obywatel” korporacyjny dbamy również, aby zmniejszać negatywny wpływ na środowisko. Wspieramy też lokalne społeczności. W ramach projektów należącej do Grupy Generali Fundacji The Human Safety Net realizujemy program wsparcia mam w domach samotnej matki. Wspólnie z UM w Poznaniu rozpoczęliśmy program stosowania hipotermii leczniczej w transporcie noworodków. Już kolejny rok współpracujemy z organizatorami Operacji Czysta Rzeka, by jako oficjalny ubezpieczyciel objąć ochroną NNW wszystkich wolontariuszy akcji.

Jesteśmy również odpowiedzialnym inwestorem i w zakresie środków własnych stosujemy odpowiedzialne polityki inwestycyjne, ale także undewritingowe, zgodne ze strategią Grupy.

Podsumowując, jako firma mamy możliwość odegrania ogromnej roli w transformacji, aby naszym klientom i partnerom zapewnić lepszą przyszłość w zrównoważonym i odpornym społeczeństwie.

- Roger Hodgkiss, prezes zarządu Generali Polska

Materiał partnera

Materiał partnera

Klienci i pracownicy, szczególnie z młodego pokolenia, ale nie tylko, oczekują od firm odpowiedzialnych zachowań. Również same firmy są świadome, że chcąc działać długofalowo i dostarczać długoterminowo stałą wartość dla wszystkich grup interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów i akcjonariuszy, w swoich decyzjach powinny uwzględniać czynniki ESG. Wiedzą, że po prostu muszą dbać o otoczenie, w którym działają, zarówno w aspekcie środowiskowym, społecznym, jak też ładu korporacyjnego. Jednocześnie firmy swoimi decyzjami i działaniem mogą wywierać pozytywny wpływ na wszystkie grupy odbiorców.

Pozostało 81% artykułu
Materiał partnera
Może nie trzeba będzie zapłacić?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał partnera
Siła kompleksowego wsparcia pracowników
Analizy Rzeczpospolitej
Cyfrowa rewolucja w procesach kadrowych
Analizy Rzeczpospolitej
Coraz więcej technologii i strategii
Materiał partnera
Kompleksowe podejście kluczem do sukcesu