Już obowiązują od 5 grudnia 2019 r.

Publikacja: 05.12.2019 01:00

• art. 1 pkt 14 oraz art. 15 ustawy z19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 4 września 2019 r., poz. 1694)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej (DzU z 20 listopada 2019 r., poz. 2280)

• rozporządzenie ministra środowiska z 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (DzU z 20 listopada 2019 r., poz. 2283)

• ustawa z 16 października 2019 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu 10 października 2018 r. (DzU z 20 listopada 2019 r., poz. 2284)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 27 listopada 2019 r., poz. 2317)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania (DzU z 3 grudnia 2019 r., poz. 2349)

• § 2 i § 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (DzU z 4 grudnia 2019 r., poz. 2352)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Miasteczko Krajeńskie w województwie wielkopolskim (DzU z 4 grudnia 2019 r., poz. 2353)

• art. 1 pkt 14 oraz art. 15 ustawy z19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 4 września 2019 r., poz. 1694)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej (DzU z 20 listopada 2019 r., poz. 2280)

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu