Obowiązują od 28 grudnia 2019 r.

Publikacja: 28.12.2019 00:49

• art. 5 pkt 3 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (DzU z 27 grudnia 2018 r., poz. 2432)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (DzU z 6 grudnia 2019 r., poz. 2368)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (DzU z 13 grudnia 2019 r., poz. 2398)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2506)

• rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej - z mocą od 26 listopada (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2509)

• rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2515)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2518)

• rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2522)

• art. 5 pkt 3 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (DzU z 27 grudnia 2018 r., poz. 2432)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (DzU z 6 grudnia 2019 r., poz. 2368)

Pozostało 80% artykułu
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo dla Ciebie
Nieoficjalnie: były minister zdrowia Adam Niedzielski dostanie 100 tys. złotych kary
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości