• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (DzU z 30 czerwca 2020 r., poz. 1149)

• rozporządzenie ministra finansów z 9 września 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków (DzU z 14 września 2020 r., poz. 1577)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby informacji lotniczej (DzU z 14 września 2020 r., poz. 1580)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego – z moca od 5 września (DzU z 28 września 2020 r., poz. 1664)