Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

(poz. 415 – 416), dwie z 9 maja, w sprawie:

- wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, w wyborach Prezydenta RP oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP,

- wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP; obie wchodzą w życie 1 sierpnia.

Zarządzenie prezesa Rady Ministrów

(poz. 417) nr 29 z 12 maja zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej; 18 maja.

Obwieszczenia

(poz. 418 – 421):

- ministra pracy i polityki społecznej z 9 maja w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2010 r.,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- ministra sprawiedliwości z 28 kwietnia o wolnym stanowisku komornika sądowego,

- prokuratora generalnego z 5 maja o wolnych stanowiskach prokuratorskich.

Komunikat prezesa GUS

(poz. 422) z 11 maja w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r.

Zobacz treść M.P. Nr 35