Zniesienie cła na import gryki

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę (nr 3086 – VI 3 marca 2011 r.) w sprawie zniesienia cła na import ziarna gryki. Ustawa weszła w życie w dniu oficjalnej publikacji (Głos Ukrainy nr 49 z 18 marca 2011 r.).