PIECZA ZASTĘPCZA

Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU z 31 lipca 2013 r., poz. 866)