Ustawa

z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (poz 228)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (poz 227)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (poz 226)