Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt K 23/10 (poz. 326)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 11 lutego 2014 r. sygn. akt P 24/12 (poz. 325)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (poz. 324)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014–2016 (poz. 323)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (poz. 232)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (poz. 231)

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (poz. 230)