2609 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

2608 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2023 r. sygn. akt K 17/19

2607 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

2606 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

2605 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących