Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu 2023-08-22 Pobierz dokument M2023000087101.pdf

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2024 r. 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2024 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu 

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich