Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie