Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich