Już obowiązują: 20 maja 2023

Publikacja: 20.05.2023 02:00

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelino (PLH060095) (DzU z 5 maja 2023 r., poz. 847)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Giebułtów (PLH120051) (DzU z 5 maja 2023 r., poz. 848)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Wdy (PLH040017) (DzU z 5 maja 2023 r., poz. 850)

• ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 5 maja 2023 r., poz. 852)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (DzU z 5 maja 2023 r., poz. 853)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Police - kanały (PLH320015) (DzU z 5 maja 2023 r., poz. 856)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki (DzU z 19 maja 2023 r., poz. 958)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 12 maja 2023 r. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym – z mocą od 1 maja 2023 r. (DzU z 19 maja 2023 r., poz. 963)

• art. 1 ustawy z 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (DzU z 19 maja 2023 r., poz. 967)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelino (PLH060095) (DzU z 5 maja 2023 r., poz. 847)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Giebułtów (PLH120051) (DzU z 5 maja 2023 r., poz. 848)

Pozostało 85% artykułu
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN