Obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku

Publikacja: 01.04.2023 03:00

• § 1 pkt 4 i 7 rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2851)

• ustawa z 15 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – z wyjątkiem art. 4 ust. 1, który obowiązuje od 15 lutego 2023 r. (DzU z 25 stycznia 2023 r., poz. 177)

• niektóre przepisy ustawy z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 stycznia 2023 r., poz. 185)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 marca 2023 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2023 (DzU z 15 marca 2023 r., poz. 494)

• art. 2 i art. 3 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (DzU z 17 marca 2023 r., poz. 511)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 26 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika – z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 1 kwietnia 2023 r. (DzU z 21 marca 2023 r., poz. 532)

• art. 4 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (DzU z 24 marca 2023 r., poz. 556)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (DzU z 24 marca 2023 r., poz. 557)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (DzU z 28 marca 2023 r., poz. 587)

• rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 28 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2023 r. (DzU z 31 marca 2023 r., poz. 613)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i dzikich ptaków” na 2023 r. (DzU z 31 marca 2023 r., poz. 618)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (DzU z 31 marca 2023 r., poz. 619)

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"