Już obowiązują: 15 grudnia 2022

Publikacja: 15.12.2022 03:00

JUŻ OBOWIĄZUJĄ

15 GRUDNIA

• niektóre przepisy ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 25 października 2022 r., poz. 2180)

• ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych (DzU z 25 listopada 2022 r., poz. 2436)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2459)

• ustawa z 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2463)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 25 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r. (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2468)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (DzU z 13 grudnia 2022 r., poz. 2605)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 14 listopada 2022 r. w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2609)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2614)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 grudnia 2022 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2619)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2622)

• rozporządzenie ministra finansów z 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2624)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 – z mocą od 12 grudnia 2022 r. (DzU z 14 grudnia 2022 r., poz. 2627)

JUŻ OBOWIĄZUJĄ

15 GRUDNIA

Pozostało 99% artykułu
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Sądy i trybunały
Po wyroku TK rząd Morawieckiego chce szybko wyrównać krzywdy sędziom
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?