Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Feliksa Bieleckiego 

Zarządzenie nr 370 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2022 r. nr rej. 395/2022 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2022 r. nr rej. 394/2022 o nadaniu orderów 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. nr rej. 393/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. nr rej. 392/2022 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. nr rej. 388/2022 o nadaniu orderu i odznaczenia

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2022 r. 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2022 r. nr rej. 386/2022 o nadaniu odznaczenia

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2022 r. nr rej. 385/2022 o nadaniu orderu 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2022 r. nr rej. 384/2022 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. nr rej. 341/2022 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. nr rej. 298/2022 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2022 r. nr rej. 277/2022 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2022 r. nr rej. 276/2022 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2022 r. nr rej. 255/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr rej. 157/2022 o nadaniu orderu 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2022 r. nr rej. 138/2022 o nadaniu odznaczeń 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. 

Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2022 r.

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Polska–Słowacja 2021–2027