·      rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Narwiańskie Bagna (PLH200002) (DzU z 10 listopada 2022 r., poz. 2286)

·      rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części (DzU z 10 listopada 2022 r., poz. 2294)

·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Nowym Świecie (DzU z 10 listopada 2022 r., poz. 2295)

·       rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 21 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023 (DzU z 24 listopada 2022 r., poz. 2420)

·       rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2022 r. w sprawie działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Krajowej (DzU z 24 listopada 2022 r., poz. 2423)