• rozporządzenie ministra finansów z 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (DzU z 14 czerwca 2022 r., poz. 1252)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie (PLH120069) (DzU z 14 czerwca 2022 r., poz. 1253)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu (DzU z 14 czerwca 2022 r., poz. 1257)

• ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem niektórych przepisów, które obowiązują od 15 czerwca 2022 r. (DzU z 14 czerwca 2022 r., poz. 1260)

• ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (DzU z 14 czerwca 2022 r., poz. 1261)

• rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych (DzU z 21 czerwca 2022 r., poz. 1298)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (DzU z 28 czerwca 2022 r., poz. 1351)

• ustawa z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 28 czerwca 2022 r., poz. 1352)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (DzU z 28 czerwca 2022 r., poz. 1354)

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

• rozporządzenie ministra finansów z 28 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego (DzU z 28 czerwca 2022 r., poz. 1356)