Obowiązują od 19 kwietnia 2022 r.

Publikacja: 19.04.2022 02:00

·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (DzU z 4 kwietnia 2022 r., poz. 725)

·      ustawa z 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. (DzU z 4 kwietnia 2022 r., poz. 726)

·      ustawa z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym (DzU z 4 kwietnia 2022 r., poz. 727)

·      ustawa z 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku (DzU z 4 kwietnia 2022 r., poz. 729)

·      rozporządzenie Rady Ministrów z 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (DzU z 4 kwietnia 2022 r., poz. 731)

·      rozporządzenie ministra zdrowia z 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 4 kwietnia 2022 r., poz. 734)

·      rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (DzU z 4 kwietnia 2022 r., poz. 725)

·      ustawa z 9 marca 2022 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. (DzU z 4 kwietnia 2022 r., poz. 726)

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Podatki
Jak rozliczyć PIT od wynajmu pokoi gościnnych na wsi