• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (DzU z 16 marca 2022 r., poz. 614)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (DzU z 8 kwietnia 2022 r., poz. 784)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 834)

• ustawa z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 835)