- rozporządzenie ministra rozwoju z 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (DzU z 28 lipca 2016 r., poz. 1129)