• art. 42 ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (DzU z 11 stycznia 2019 r., poz. 53)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 16 grudnia 2020 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2360)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2363)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2365)

• ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2377)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz – z mocą od 1 stycznia 2021 r. (DzU z 11 stycznia 2021 r., poz. 49)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (DzU z 11 stycznia 2021 r., poz. 50)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim (DzU z 11 stycznia 2021 r., poz. 58)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2021 r. (DzU z 11 stycznia 2021 r., poz. 59)

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego (DzU z 11 stycznia 2021 r., poz. 61)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (DzU z 11 stycznia 2021 r., poz. 62)