- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20 wraz ze zdaniami odrębnymi do wyroku oraz zdaniami odrębnymi do jego uzasadnienia (poz. 114)

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz jego dwóch sekcji: św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli „Bobolanum" na Akademia Katolicka w Warszawie oraz jej dwie sekcje: Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum (poz. 113)

- Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o transporcie lotniczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji dotyczącą regularnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Dżakarcie dnia 13 grudnia 1991 r. (poz. 112)

- Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji dotycząca regularnej komunikacji lotniczej, podpisana w Dżakarcie dnia 13 grudnia 1991 r. (poz. 111)

- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Grupy Ładosia (poz. 110)

- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zatrzymania Aleksieja Nawalnego (poz. 109)

- Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (poz. 108)