rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 14 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (DzU z 10 maja 2017 r., poz. 908);

rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów" (DzU z 24 maja 2017 r., poz. 1009);

rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 24 maja 2017 r., poz. 1013).