• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne (DzU z 11 stycznia 2022 r., poz. 55)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Parsęty (PLH320007) (DzU z 11 stycznia 2022 r., poz. 56)