• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051) (DzU z 15 listopada 2021 r., poz. 2050)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niebieskie Źródła (PLH100005) (DzU z 15 listopada 2021 r., poz. 2051)

• ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (DzU z 15 listopada 2021 r., poz. 2052)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH320064) (DzU z 15 listopada 2021 r., poz. 2055)

• art. 2, art. 3 oraz art. 9 ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (DzU z 29 listopada 2021 r., poz. 2165)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 5 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego (DzU z 29 listopada 2021 r., poz. 2168)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 29 listopada 2021 r., poz. 2175)