• rozporządzenie ministra zdrowia z 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (DzU z 22 października 2021 r., poz. 1914)