• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r. (DzU z 7 października 2021 r., poz. 1827)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2021 r. (DzU z 7 października 2021 r., poz. 1829)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2021 r. (DzU z 7 października 2021 r., poz. 1830)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 października 2021 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2021 r. (DzU z 14 października 2021 r., poz. 1861)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2021 r. (DzU z 14 października 2021 r., poz. 1863)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r. (DzU z 15 października 2021 r., poz. 1869)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2021 r. (DzU z 15 października 2021 r., poz. 1870)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2021 r. (DzU z 15 października 2021 r., poz. 1872)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2021 r. (DzU z 15 października 2021 r., poz. 1874)

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2021 r. (DzU z 15 października 2021 r., poz. 1875)