Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. nr 112.58.2021 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.66.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.65.2021 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.64.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.63.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.62.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

Zarządzenie nr 27/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Tadeusz Brzeski 

Zarządzenie nr 26/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – Edward Taylor 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj