• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości (DzU z 1 października 2021 r., poz. 1791)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021 (DzU z 8 października 2021 r., poz. 1833)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych – z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b, który wejdzie w życie 16 października (DzU z 8 października 2021 r., poz. 1835)