• ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty – z wyjątkiem art. 83 pkt 9 lit. a, który wejdzie w życie 16 stycznia 2022 r. (DzU z 15 stycznia 2021 r., poz. 97)

• ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (DzU z 16 marca 2021 r., poz. 469)

• ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 1 kwietnia 2021 r., poz. 611)

• niektóre przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 kwietnia 2021 r., poz. 694)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (DzU z 15 kwietnia 2021 r., poz. 698)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 15 kwietnia 2021 r., po. 700)