7 WRZEŚNIA

- art. 39, art. 50 i art. 52 ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (DzU z 7 sierpnia 2018 r., poz. 1496)

- art. 1 pkt 5 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 23 sierpnia 2018 r., poz. 1613)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (DzU z 23 sierpnia 2018 r., poz. 1615)

- rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 23 sierpnia 2018 r., poz. 1617)

- ustawa z 5 lipca 2018 r. o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu 6 marca 1959 r. (DzU z 23 sierpnia 2018 r., poz. 1621)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (DzU z 23 sierpnia 2018 r., poz. 1622)

- ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (DzU z 23 sierpnia 2018 r., poz. 1625)