[b]WOJSKO: KOMISJE LEKARSKIE[/b]

- zmienione 20 stycznia rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=299851]DzU nr 19, poz. 102[/link])

[srodtytul]PRAWO BUDOWLANE[/srodtytul]

- rozporządzenie ministra infrastruktury określające wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300547]DzU nr 23, poz. 135[/link])

- drugie jego rozporządzenie dotyczy wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300562]DzU nr 23, poz. 136[/link])

[srodtytul]PRZEDTERMINOWE WYBORY[/srodtytul]

- na niedzielę 5 kwietnia prezes Rady Ministrów zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta Zduńska Wola w województwie łódzkim ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300721]DzU nr 24, poz. 146[/link])

[srodtytul]PRAWO FARMACEUTYCZNE[/srodtytul]

- minister zdrowia wskazał kryteria kwalifikacji produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego, tj. w sklepach zielarsko-aptecznych, sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, sklepach ogólnodostępnych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300708]DzU nr 24, poz. 151[/link])

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ