FUNDUSZE UNIJNE

· rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU z 21 listopada 2013 r., poz. 1357)

PIT

· rozporządzenie ministra finansów z 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 21 listopada 2013 r., poz. 1358)