- ustawa z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU z 5 marca 2015 r., poz. 308)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej oraz ich szerokości (DzU z 10 marca 2015 r., poz. 336)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie określenia maksymalnego zagęszczenia drzew (DzU z 10 marca 2015 r., poz. 338)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew (DzU z 10 marca 2015 r., poz. 339)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (DzU z 11 marca 2015 r., poz. 340)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (DzU z 12 marca 2015 r., poz. 344)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU z 12 marca 2015 r., poz. 346)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU z 12 marca 2015 r., poz. 347)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (DzU z 12 marca 2015 r., poz. 348)

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW