fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Czy niezaszczepione dziecko może zostać przyjęte do publicznej placówki

Szczepienie dziecka
Szczepienie dziecka
AdobeStock
Niezaszczepione dziecko i tak dostanie się do publicznej placówki, choć może nie tej, którą wybrał rodzic. Ojciec nie ma więc interesu prawnego, by skarżyć kryteria rekrutacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę ojca na uchwałę rady miasta regulującą zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. Skarżący argumentował, że ustalono w niej dodatkowe kryterium: dziecko, które poddano obowiązkowym szczepieniom, otrzymywało 60 punktów. Niespełnienie tego kryterium mogło skutkować odmową przyjęcia do przedszkola. W rezultacie ojciec musiałby zapewnić dziecku opiekę w znacznie droższym przedszkolu niepublicznym, zatrudnić opiekunkę albo zrezygnować z pracy.

WSA podkreślił, że warunkiem dopuszczenia skargi na uchwałę jest interes prawny. Zdaniem sądu skarżący miał co najwyżej interes faktyczny.

Sformułowany przez ojca zarzut, że uchwała mogła mu uniemożliwić zapisanie dziecka do publicznego przedszkola, był nieprawdziwy. Zgodnie z prawem, jeżeli liczba dzieci przekroczy liczbę dostępnych miejsc w przedszkolu, do którego ubiega się dane dziecko, prezydent miasta musi wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. Gmina ma bowiem obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieciom w niej zamieszkałym.

Niezłożenie oświadczenia o wykonaniu u dziecka szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych nie spowodowało więc, że nie mogło zostać przyjęte do przedszkola. Co więcej, zgodnie ze skarżoną uchwałą 60 pkt otrzymywały także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegały Programowi Szczepień Ochronnych. Ponadto kryterium szczepienia obowiązywało obok innych kryteriów, m.in. zatrudnienia rodziców oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w gminie.

Stanowiło tylko jedno z sześciu dodatkowych kryteriów, które miały wpływ na ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego. Jego niespełnienie nie zamykało dziecku możliwości przyjęcia do przedszkola, także wybranego przez rodzica.

W ocenie sądu skarżący nie wykazał interesu prawnego, ponieważ uchwała w żaden sposób nie ograniczała możliwości przyjęcia jego dziecka do przedszkola w sensie prawnym.

Jej wpływ na sytuację dziecka miał wyłącznie charakter faktyczny i wynikał z zachowania skarżącego jako rodzica, który nie wypełniając obowiązków ustawowych, sam stawiał dziecko w sytuacji mniej korzystnej od dzieci, u których wykonano obowiązkowe szczepienia ochronne.

Sygnatura akt: II SA/Po 486/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA