fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Jak przestrzegane są prawa pacjenta - sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta

Fotorzepa/Wojciech Grzędziński
Przestrzeganie praw pacjenta nie jest satysfakcjonujące. Najgorzej wypada prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawo do dokumentacji medycznej.

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium RP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

W 2017 r. do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 61 218 spraw, sygnałów i zapytań. Rzecznik prowadził 1383 postępowania wyjaśniające dotyczące indywidualnych spraw pacjentów, w tym 308 z własnej inicjatywy m.in. dzięki informacjom uzyskanym ze środków masowego przekazu. W 443 sytuacjach Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta. Wszczął także 81 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, spośród których w 31 przypadkach wydał decyzję o naruszeniu prawa.

Rzecznik Praw Pacjenta skorzystał także z możliwości udziału na prawach przysługujących prokuratorowi w toczących się postępowaniach w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta. Brał udział w 6 sprawach, z czego w 4 przypadkach przyłączył się do toczącego się postępowania a w 2 sam wniósł powództwo.

Jak wynika ze sprawozdania lecznice notorycznie nie przestrzegają prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz do dokumentacji medycznej. Niewystarczający jest także stopień przestrzegania praw o pacjenta do informacji oraz do poszanowania intymności i godności Co do zasady przestrzegane są: prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, do tajemnicy informacji z nim związanych, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, a także prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. W 2017 r. tylko w przypadku prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej nie stwierdzono uchybień. Tak samo było rok wcześniej.

Rzecznik przeprowadził także analizę SWOT systemu ochrony praw pacjentów. Wynika z niej m.in., że mocną stroną systemu jest m.in. możliwość prowadzenia postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów – decyzja oddziałuje na ogół obecnych i potencjalnych pacjentów korzystających z usług danego podmiotu leczniczego. Słabą stroną są np. niewystarczające uprawnienia Rzecznika w zakresie ochrony praw pacjentów i braki kadrowe wśród Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA