fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

Skarga tylko na uzasadnienie KIO

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Sąd Najwyższy zastanowi się, czy można skarżyć kwestie, które nie znalazły się w sentencji orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Czy można się odwołać od tej części rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej, która znajduje się tylko w uzasadnieniu? Z takim zagadnieniem prawnym zmierzy się prawdopodobnie Sąd Najwyższy. Pytanie prawne skierował do niego sąd okręgowy.

Problem związany jest z tzw. orzeczeniami częściowymi. Jak podkreśla KIO w orzeczeniu, które spowodowało zadanie pytania do SN – zgodnie z art. 192 ust. 2 prawa zamówień publicznych wyrok wydany przez Izbę może być dwojakiego rodzaju: uwzględniający odwołanie lub je oddalający. Podkreśla też, że z regulacji pzp nie wynika instytucja częściowego odwołania z jednoczesnym oddaleniem go w pozostałej części.

W sprawie, która spowodowała skierowanie pytania prawnego do SN, odwołanie przedsiębiorcy zostało w sentencji uwzględnione. Nie z tych powodów jednak, na których najbardziej zależało wykonawcy i po których uwzględnieniu zakwalifikowałby się do dalszego etapu. Do tych pozostałych zarzutów KIO odniosła się właśnie w uzasadnieniu.

Sąd okręgowy nie ma pewności, czy jest dopuszczalna skarga, która odnosi się tylko do kwestii zawartych w uzasadnieniu (a nie w sentencji). Zwrócił uwagę, że są rozbieżności w orzecznictwie KIO, która czasami odnosi się do wszystkich zarzutów w sentencji, a czasem do części w uzasadnieniu. Także sądy okręgowe czasem rozpoznają tego typu skargi, a czasem je odrzucają.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA