fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

Płatności związane z budową autostrad i dróg będą realizowane ze specjalnych rachunków powierniczych

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
W przyszłości płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane ze specjalnych rachunków powierniczych.

Resort sprawiedliwości wkracza na boisko inwestycji drogowych. – Koniec nadużyć wielkich koncernów budowlanych, które nie płacą podwykonawcom za wykonane prace, mimo że same otrzymują za nie olbrzymie pieniądze od państwa – zapowiada minister Zbigniew Ziobro. Powstać ma komisja inwestycji drogowych, która będzie zapobiegać bezzasadnemu kwestionowaniu przez koncerny jakości robót podwykonawców wykorzystywanemu jako pretekst do odmowy zapłaty.

Czytaj także: Polska spadła w tegorocznym Indeksie Percepcji Korupcji 

X

Szczegóły reformy przedstawił wiceminister Marcin Warchoł. Projektowana ustawa jest elementem programu reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo". Dotyczy najważniejszych inwestycji drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawowany będzie nad nimi stały, skuteczny nadzór budowlany. Inspektor nadzoru budowlanego wystawi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie każdego etapu inwestycji drogowej (zaświadczenie drogowe). Wielkie koncerny budowlane, podejmujące się drogowych inwestycji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nie będą jak dotąd bezpośrednio otrzymywać pieniędzy. Płatności trafią najpierw na obligatoryjny „drogowy rachunek powierniczy". Będą wypłacane koncernom za poszczególne etapy inwestycji, dopiero jeśli te rozliczą się ze swoimi podwykonawcami.

Kontrolę nad rachunkiem powierniczym będzie sprawował bank prowadzący rachunek. Wypłata kolejnych transz należności stanie się możliwa tylko na podstawie zaświadczenia inspektora budowlanego, że dany etap prac został wykonany.

Ten nowy organ administracji państwowej ma rozwiązywać sporne kwestie między głównym wykonawcą a podwykonawcami. W skład komisji wejdzie 11 członków: trzech inżynierów budownictwa, trzech prawników, trzech ekonomistów, biegłych rewidentów lub księgowych oraz dwóch przedstawicieli organizacji społecznych. Decyzje komisji będą zapadać szybko. Postępowanie potrwa do 14 dni. Projekt przewiduje surowe kary za nadużycia przy strategicznych inwestycjach drogowych. I tak za uzależnienie wypłaty podwykonawcy całości lub części umówionego wynagrodzenia od okoliczności nieprzewidzianych w umowie lub przepisach prawa grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia. Z kolei sprawca wykorzystujący przymusowe położenie podwykonawcy (gdy np. grozi mu upadłość lub konieczność zwalniania pracowników) podlegał będzie karze do trzech lat więzienia. A za nieprzedstawienie inspektorowi budowlanemu wymaganych ustawą dokumentów lub udaremnianie albo utrudnianie w inny sposób wykonywania czynności grozić będzie kara grzywny.

etap legislacyjny: uzgodnienia wewnątrzresortowe

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA