fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Tylko decentralizacja zapewni Polsce zrównoważony rozwój samorządów

www.sxc.hu
Rozmowa | dr Arkadiusz Babczuk , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ekspert w dziedzinie finansów samorządów

Rz: Czy przeprowadzoną w 1999 r. reformę administracyjną można uważać za w pełni udaną?

Arkadiusz Babczuk: Bilans 15 lat, które upłynęły od reformy tworzącej 16 zamiast 49 województw, pokazuje, że przyjęty polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju kraju się nie sprawdza. Wspieranie wybranych ośrodków metropolitalnych nie pociąga za sobą – jak zakładano – rozwoju prowincji. To pozytywne „promieniowanie" ogranicza się do wąskiej strefy wokół wielkiego miasta. Reszta regionów popada w stagnację.

W jaki sposób można temu przeciwdziałać?

Rządzący powinni przede wszystkim postawić na dekoncentrację administracji publicznej. Więcej instytucji centralnych powinno być lokowanych zarówno w obecnych, jak i byłych miastach wojewódzkich. Dekoncentracja powinna dotyczyć także jak największej części instytucji regionalnych.

Z pewnością zaś sytuacji prowincji nie poprawią takie działania jak zamykanie sądów, komisariatów policji czy też przenoszenie kolejnych instytucji do stolic regionów.

Konieczne jest również wspieranie rozwoju gospodarczego byłych miast wojewódzkich.

Podział Polski na tę lepszą, metropolitalną, i tę gorszą, prowincjonalną, pogłębia też coś, co można określić jako wykluczenie komunikacyjne.

To prawda. Bez sprawnej infrastruktury transportowej nie ma szans na rozwój żadnej dziedziny gospodarki. Jej modernizacja i rozwój nie mogą się ograniczać do głównych korytarzy transportowych. Ośrodki subregionalne muszą być dobrze skomunikowane zarówno z miastami wojewódzkimi, jak i między sobą.

Ważne jest także, aby wspierać rozwój edukacji w byłych miastach wojewódzkich. Tylko tak mogą się one stać centrami dla swoich subregionów.

Rzeczywiście, szkolnictwo wyższe to ważny czynnik rozwoju miast. Rządzący powinni także dbać o rozwój szkolnictwa zawodowego.

—rozmawiał Michał Cyrankiewicz

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA