fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Kierowca wożący śmieci będzie musiał posiadać dzienną kartę przekazania odpadów

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Za dwa lata kierowca wożący śmieci będzie musiał posiadać dzienną kartę przekazania odpadów. Za jej brak lub niewypełnienie dostanie grzywnę.

Do konsultacji trafił opracowany w Ministerstwie Środowiska projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Zgodnie z nim od 2019 r. kierowca wożący śmieci będzie musiał mieć przy sobie kartę przekazania odpadów, która pozwoli na rozliczenie tego, co odebrał od właścicieli nieruchomości, i tego, co przekazał do zakładu zajmującego się zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Walka z patologią

Kartę przekazania odpadów będzie mogła kontrolować policja czy Inspekcja Transportu Drogowego, a za jej brak lub za braki w tej ewidencji kierowca będzie mógł zostać ukarany grzywną.

– W obecnym systemie nie jest wymagane, aby karta towarzyszyła przesyłce i była okazywana uprawnionym służbom przez kierowcę w trakcie transportu odpadów – wskazuje Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Co więcej, przepisy zezwalają na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane w ciągu miesiąca. To sprzyja patologiom.

– Niektóre podmioty praktykują fikcyjne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, w efekcie czego porzucane są coraz większe ilości odpadów w lasach i wyrobiskach – wskazuje wiceminister Mazurek. – Dlatego istnieje potrzeba wprowadzenia dla odpadów komunalnych systemu pozwalającego na każdorazowe potwierdzenie ich przyjęcia przez uprawnione podmioty i rozliczenie mas odpadów odebranych z terenów poszczególnych gmin w systemie dziennym. Stąd wprowadzenie karty przekazania – wyjaśnia wiceminister.

Zmiany popierają organizacje zrzeszające firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

W ich ocenie zmiany są konieczne do wdrożenia gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym i prawidłowego funkcjonowania konkurencyjnego rynku w tym sektorze gospodarki.

– Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami zajmujący się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów popierają wszelkie działania administracji państwowej i samorządowej zmierzające do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami, w szczególności komunalnymi – mówi Michał Dąbrowski, przewodniczący rady PIGO.

Zaznacza jednak, że zmiany zaproponowane przez MŚ wymagają pogłębionej analizy od strony praktycznej, aby nie przysporzyły niepotrzebnej biurokracji.

Lepsze e-karty

Projekt zakłada bowiem, że karta przekazania odpadów może być prowadzona zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

– Jedynie forma w pełni elektroniczna jest realna i możliwa do kontroli, a forma papierowa powinna być stosowana jedynie wyjątkowo – mówi Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. I wskazuje, że w kierowanym przez niego Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw obecnie rocznie generuje się cztery segregatory samych kart przekazania odpadów. Po wdrożeniu nowego wymagania w formie papierowej będą to cztery segregatory tygodniowo – wylicza Piotr Szewczyk. – Weryfikacja i kontrola tak dużej ilości danych może być problematyczna – wskazuje.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Opinia

Maciej Kiełbus, partner w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach wpisuje się w szerszy plan zmian legislacyjnych zmierzających do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Oprócz proponowanych w niej rozwiązań dotyczących transportu odpadów komunalnych oraz obowiązków z tym związanych resort środowiska zapowiedział także obligatoryjne oddzielenie przetargów na odbiór od przetargów na zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak również wprowadzenie zakazu ryczałtowego rozliczenia się przez gminy z podmiotami zajmującymi się odbiorem albo odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Szkoda, że MŚ nie zdecydowało się na kompleksowy pakiet rozwiązań, lecz dzieli je na kilka nowelizacji, co utrudnia stworzenie spójnego i szczelnego systemu pozwalającego osiągnąć zakładane cele.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA