fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Sprzęt w szpitalach nie będzie się marnować

www.sxc.hu
Opinię o nowych inwestycjach zdrowotnych wojewoda wyda na podstawie map potrzeb zdrowotnych i priorytetów zdrowotnych.

Nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej precyzuje zasady wydawania przez wojewodę opinii o celowości inwestycji zdrowotnych. Ma zapobiec sytuacjom, w których sprzęt się marnuje lub nie jest wykorzystany.

Autorzy noweli przytaczają wnioski Najwyższej Izby Kontroli, według której w dziesięciu na 33 skontrolowane szpitale nie wykorzystano potencjału zakupionego sprzętu, co wynikało m.in. z braku dofinansowania świadczeń wykonywanych przy jego zastosowaniu. Wydając opinię, wojewoda ma sprawdzić zgodność inwestycji z regionalnymi priorytetami zdrowotnymi i mapami potrzeb zdrowotnych, a także wziąć pod uwagę dane wojewódzkiego oddziału NFZ i opinię jego szefa. W ocenie ma mu pomóc formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, zawierający kilkadziesiąt pytań.

Opinia będzie niezbędna w wielu inwestycjach infrastrukturalnych wymagających dofinansowania ze środków unijnych, których w aktualnej perspektywie finansowej do 2020 r. na ochronę zdrowia przewidziano ok. 12 mld zł. Będzie potrzebna także, gdy placówka zechce zrealizować inwestycję ze środków własnych. Zdaniem ekspertów przepisy podkreślają znaczenie map potrzeb zdrowotnych.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA