fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Przewlekłość postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu

Trzy i pół roku na rozpatrzenie wniosku o przekształcenie prawa własności gruntu pod blokiem to zdecydowanie za długo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę Jana Z. (dane zmienione) na bezczynność prezydenta Wrocławia w sprawie rozpatrzenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Jan Z. był jednym z 28 właścicieli lokali w bloku, którzy wystąpili do prezydenta miasta o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Prezydent jednak długo zwlekał z rozpatrzeniem ich wniosków. Jan Z. złożył więc najpierw skargę do niego, a następnie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. SKO uznało zażalenie za zasadne i wyznaczyło prezydentowi 30-dniowy dodatkowy termin załatwienia sprawy.

Zdaniem Jana Z. i ten termin został zignorowany.

Prezydent miasta tłumaczył, że opóźnienia biorą się z tego, że część właścicieli nie wnosi opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości. Brakuje też kompletu wniosków o udzielenie bonifikaty. W związku z tym zarzut bezczynności postawiony przez jednego z właścicieli lokali jest bezzasadny.

WSA również nie dopatrzył się bezczynności urzędu miasta. Jego zdaniem ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że prezydent Wrocławia podejmował niezbędne czynności. Zawiadamiał strony o niemożności załatwienia sprawy w terminie, jej przyczynach, wskazywał też nowy termin załatwienia.

Jan Z. odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten uznał skargę za zasadną. Według niego WSA nie uwzględnił faktu, że w chwili wyrokowania upłynęło blisko trzy i pół roku od daty wpływu wymaganej ilości wniosków współużytkowników wieczystych. Tymczasem wciąż brakowało rozstrzygnięcia prezydenta.

Z uzasadnienia wyroku WSA wynika jednak, że działania prezydenta były sporadyczne. Dopiero po złożeniu w kwietniu 2015 r. skargi na przewlekłość postępowania zaktywizował postępowanie, kierując do wielu instytucji pisma i wnioski w celu ustalenia kręgu stron postępowania (uzyskania danych imiennych i adresowych wszystkich współuczestników postępowania), a także dążąc do wyjaśnienia kwestii związanych ze zmianą właścicieli lokali na skutek dokonania ich sprzedaży.

Po wyroku sądu kasacyjnego sprawą ponownie ma się zająć prezydent Wrocławia.

sygnatura akt: I OSK 1708/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA